fi en se
Vistalize

VISTALIZER® -tjänster

Vedertagna lösningar för hela personalen

Ny VISTALIZER® -tjänst! Ladda ner och läs det 2-sidiga sammandraget: Outsourcing the Process Improvement Process

Kombinera boken High-Performance Process Improvement med ett företagsspecifikt seminarium inkl. workshop: Ladda ner tjänstebeskrivningen

Vistalize Oy:s tjänster omfattar konsultering, utbildning och praktisk träning i processförbättring, kvalitetsstyrning och förändringsadministration. Tjänsteutbudet kompletteras av ett omfattande produktsortiment.

Exempel på tjänster inkluderar uppgörandet av en vision och en strategi för processförbättring samt att effektivt omsätta strategin i praktiken. Andra exempel inkluderar definition och förverkligandet av ett system för prestationsmätning, optimering av kärn- och stödprocesser, förmansutbildning, MBA-utbildning i processförbättring, definition och förverkligandet av ett system för 5 S (ordning och reda), tillämpning av PDCA-logiken (plan, do, check, act) med tillhörande kvalitetsverktyg, bedömning av underleverantörer samt nätverksanalyser och -synteser.

Vistalize Oy erbjuder dessutom två tjänstehelheter (VISTALIZER® I och II):

VISTALIZER® I

Målsättning

VISTALIZER® I -helheten innehåller en mängd tjänster (konsultering, utbildning, träning) för att höja processförbättrings- utfallet i företaget eller enheten.

Resultatet är en funktionerande infrastruktur för processförbättring som omfattar huvuddelarna i en processorganisation. VISTALIZER® I -helheten stöds av förbättringsplanen VISTALIZER® Report och dataprogrammet VISTALIZER® for Enterprises.

Målgrupp

Organisationer som håller på att bygga upp sin struktur för systematiska och resultatinriktade förbättringsåtgärder.

VISTALIZER® II

Målsättning

VISTALIZER® II-helheten utvecklar processorganisationen vidare med hjälp av innovativa lösningar med fokus på hela värdekedjan (inkl. företagsstrategin vid behov). VISTALIZER® II-helheten innehåller en mängd tjänster (konsultering, utbildning, träning).

Målsättningen är att höja det totala processförbättringsutfallet och samtidigt säkerställa att strategin och strategiarbetet hänger med i svängarna.

Målgrupp

Organisationer som redan har en grundläggande förståelse och infrastruktur för ett systematiskt och resultatinriktat processförbättringsarbete.