Clicky

fi en se
Vistalize

VISTALIZER® -tuotteet

Suorituskykyistä kehittämistä: verkostot, yritykset ja prosessit

Lataa ja lue yhteenveto: What Executives Should Understand About the VISTALIZER® Technology

Lataa ja lue artikkeli: How to Catch-Up and Overtake the Best in A Fast and Cost Effective Way

VISTALIZER®-tuotteiden avulla voit tehokkaasti ja aikaansaavasti kehittää klustereita, yritysverkostoja, yrityksiä ja prosesseja. Ratkaisujen pitkäkestoinen teho perustuu siihen, että ne mahdollistavat että:

  • yritys jatkuvasti noudattaa laadukasta ja päivitettyä strategiaa.
  • yrityksen kehittämissaanto on jatkuvasti erittäin korkealla tasolla.
  • saavutettu suoritustaso voidaan ylläpitää.

Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut on jaettu kahteen tuotesegmenttiin, jotka ovat Strategia ja Prosessien kehittäminen. Ratkaisujen suunnittelussa on keskitetty yhteen asiaan eli miten voidaan järjestelmällisesti ja tuloksellisesti ratkaista liiketoiminnan perusyhtälö: miten alentaa kustannuksia, lisätä yrityksen suoritteen hintaa, ja myydä enemmän, ilman että yksikään yrityksen sidosryhmistä on tyytymätön.

STRATEGIA

Pic

VISTALIZER® for Businesses tarjoaa verifioidun konseptin ja prosessin yritysstrategian laadun arvioimiseen, strategian luomiseen, jalkauttamiseen, toteuttamiseen ja seurataan. Ts. ratkaisu varmistaa osaltaan että yritys jatkuvasti noudattaa laadukasta ja päivitettyä strategiaa.

Ratkaisu perustuu vankkoihin teorioihin ja käytäntöihin ja se varmistaa osaltaan että yrityksen suorituskyky kasvun ja kannattavuuden osalta on paremmalla tasolla kuin markkinaolosuhteet muuten antaisivat myötä.

Ratkaisu VISTALIZER® Acid Test hyödyntää analyysimoduulia joka löytyy ratkaisusta VISTALIZER® for Businesses (strategian laatutason arviointi). VISTALIZER® Acid Test tarjoaa myös menetelmän projektisalkun laadun määrittämiseksi.

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Tämän tuotesegmentin ratkaisut tarjoavat laajimillaan sovellettuna prosessinkehittämisprosessin, jolla voidaan kehittää laadukkaasti jopa kokonaisia arvonjalustusketjuja. Tämä tapahtuu:

  • Tekemällä vaativa verkostoanalyysi ja -synteesi kattaen esim. alihankkijaverkoston, omat yksiköt sekä logistiikkayritykset (VISTALIZER® for Networks). Lopputuloksena syntyvä synteesi voidaan integroida täysin muihin VISTALIZER® -kehittämisratkaisuihin, jolloin päästään käsiksi yritys-, prosessi- ja team-tasoihin. Näin voidaan vaikuttaa myönteisesti ihmisten käyttäytymiseen koko verkostossa unohtamatta laajaa kokonaisuutta.
  • Määrittämällä strategian, projektisalkun ja kehittämistoimenpiteiden laatu. VISTALIZER® Acid Test hyödyntää tarpeen mukaan kolmea eri VISTALIZER® -ratkaisua (Businesses/Report/Networks).
  • Laatimalla laadukkaita prosessien kehittämissuunnitelmia käyttäen mahdollisimman niukasti aikaa ja rahaa (VISTALIZER® for Consultants -> VISTALIZER® Report).
  • Toteuttamalla kehittämisuunnitelmat ja/tai kouluttamalla henkilökunta laadukkaalla tavalla käyttäen mahdollisimman niukasti aikaa ja rahaa (VISTALIZER® Report -> VISTALIZER® for Enterprises).
  • Em. järjestelmällinen kehittäminen johtaa mm. lisääntyvään asiakastyytyväisyyteen, parempaan maineeseen (brandiin) ja parempaan laatuun (tuote/palvelu). Nämä asiat vaikuttavat myönteisesti taloudelliseen suorituskykyyn. Ratkaisut tuovat merkittävän lisän esim. lean management/production -konseptin implementointiin tarjoten tämänkin jälkeen rutkasti lisävääntöä prosesseihin.

    Tuotteiden tueksi Vistalize Oy tarjoaa tarvittaessa konsultointia, koulutusta ja perehdyttämistä.