fi en se
Vistalize

Vårt sätt att arbeta

Våra lösningar erbjuder våra företagskunder ett högt förbättringsutfall - snabbt och kostnadseffektivt. Detta betyder att vi först säkerställer förbättringseffektiviteten. Därefter fokuserar vi på att säkerställa produktiviteten av förbättringsåtgärderna. Ofta är det även skäl att först öka organisationens förståelse för modern processförbättring. Vårt arbetssätt kan sammanfattas i följande tre steg:

Öka förståelsen

Vi söker svar på frågan "Vad är modern process förbättring?" genom att:

  • Kunden bekantar sig med ämnesområdet med hjälp av boken High-Performance Process Improvement, och/eller
  • Kunden beställer ett företagsspecifikt seminarium baserat på nämnda bok. Under den praktiska delen av seminariet (workshopen) granskar vi hur företaget eller affärsområdet (enheten) kunde bäst realisera sin verkliga förbättringspotential.
  • Beskrivning av tjänsten (på engelska)

Förbättringseffektivitet: förbättra de rätta sakerna

  • Vi genomför en processanalys och -syntes (VISTALIZER® Report) fokuserad på någon nyckelprocess. Leveranstid 14 dagar. Tidsbehovet för nyckelpersonerna är 5-7 h/person.
  • Vi genomför en begränsad analys och syntes av något intresseområde, t.ex. utvärderar vi kvaliteten på strategi- och förbättringsarbetet (VISTALIZER® Acid Test)
  • Vi utför en nätverksanalys och -syntes (VISTALIZER® for Networks)

Förbättringsproduktivitet: förbättra på rätt sätt

Produktbeskrivningarna berättar noggrannare vilken tidsåtgången är för enskilda lösningar samt hur förbättringsarbetet framskrider i de olika faserna.

Speciallösningen VISTALIZER® for Businesses fokuserar på att förbättra strategiprocessen. De övriga lösningarna är generiska, dvs. man kan tillämpa dem i alla typer av processer.