fi en se
Vistalize

Vista + Vitalize = Vistalize

Affärsidé

Vistalize Oy:s affärsidé är att utveckla, marknadsföra, sälja och tillämpa avancerad teknologi (metoder och lösningar) för att på ett effektivt och produktivt sätt förbättra prestationen av nätverk och processer.

Affärsidén tillämpas med hjälp av informationsteknologi och innovativa tillvägagångssätt att skapa, visualisera, integrera och överföra kunskap.

Historia, ägande och ledning

Vistalize Oy är grundat 1996 av företagets ägare och verkställande direktör, tekn. dr. Markus Pastinen.

VISTALIZER® -lösningarna skapades efter ett mycket omfattande F&U-arbetet. Lösningarnas modularitet gör det möjligt att tillämpa en högt presterande förbättringsprocess i så gott som varje företag, med ett behov av ringa resurser. Detta är en unik egenskap i världsklass.

Produktutbudet har även kompletterats med ett nytt produktsegment för att säkerställa kvaliteten på strategier och relaterad aktiviteter (spridning, implementering, uppföljning).

År 2010 publicerade Springer globalt boken "High-Performance Process Improvement" som handlar om VISTALIZER®-processförbättringsteknologin och dess funktionalitet och möjligheter. Diskussionforumet "High-Performance Process Improvement" relaterat till boken finns på LinkedIn.com.

Var är biffen?

Den långvariga effekten av lösningarna baserar sig på att de höjer förbättringsutfallet till en mycket hög nivå t.o.m. i hela värdekedjor, snabbt och kostnadseffektivt. Dessutom kan man upprätthålla den uppnådda prestationsnivån på ett bra sätt.

Därtill kan man säkerställa att företaget tillämpar en högklassig strategi.

Kärnprodukter och lösningar

Lösningarna indelas i två segment* vilka är Strategi och Processförbättring.

Strategi

VISTALIZER® for Businesses (koncept/process + datastöd): skapar, sprider, implementerar och följer upp en högklassig företagsstrategi.

Processförbättring

1) VISTALIZER® for Networks (koncept/process + datastöd): erbjuder en högklassig analys och syntes av det valda företaget (den valda enheten) eller nätverket (underleverantörer, egna enheter, logistikföretag eller ett kluster).

2a) VISTALIZER® for Consultants v. 2.0 (koncept/process + dataprogram): producerar avancerade processförbättringsplaner (VISTALIZER® Report).

2b) VISTALIZER® Report: erbjuder en högklassig processförbättringssplan (implementeringen stöds av VISTALIZER® for Enterprises).

3) VISTALIZER® for Enterprises v. 3.x US (iOS/iPAdOS/Android app): erbjuder användaren en personlig topptränare i processförbättring, kvalitetstyrning (TQM) och förändringsadministration. Version 2.0 (S) kan levereras vid behov.

* Mellan dessa två segment finns lösningarna VISTALIZER® Acid Test och VISTALIZER® Acid Test+.

Kunder

Metoderna och lösningarna har tillämpas i över 75 små och mellanstora företag, stor- och börsbolag, organisationer i den offentliga sektorn samt i en mängd utbildningsenheter.