Clicky

fi en se
Vistalize

VISTALIZER® Acid Test

Det är bättre att veta än att tro (sig veta)!

Mera information om denna lösning

ISTALIZER® Acid Test är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att definiera kvaliteten på strategin, projektportföljen (processförbättringsprojekt) och själva förbättringsarbetet.

Metodiken för att definiera kvaliteten på en given företagsstrategi baserar sig på analysmodulen i lösningen VISTALIZER® for Businesses.

Metodiken för att definiera kvaliteten på projektportföljen baserar sig på VISTALIZER® Report, vilket säkerställer kvaliteten på den behövliga informationen och kunskapen.

Metodiken för att definiera (det totala) processförbättringsutfallet (%) baserar sig på en del av analysmodulen som kan hittas i lösningen VISTALIZER® for Networks.

VISTALIZER® Acid Test+ erbjuder en djupare förståelse beträffande de ifrv. ämnesområdena.