Clicky

fi en se
Vistalize

VISTALIZER® for Consultants 2.0

Räätälöityjä prosessinkehittämissuunnitelmia standardoidulla lähestymistavalla - nopeasti ja kustannustehokkaasti!

VISTALIZER® for Consultants 2.0 -teknologia tarjoaa strategisen konseptin ja työkalun prosessien nopeaan mutta laadukkaseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Siinä yhdistetään tehokkaasti strategiset ja toiminnalliset asiat helppotajuiseksi ja konkreettiseksi suunnitelmaksi VISTALIZER® Report, jota pystytään toteutusvaiheessa aikaansaavasti jalkauttamaan. Prosessianalyysiin ja -synteesiin liitttyvät vaiheet ovat hyvin osallistavia ja sitouttavia, jolloin sekä lopputulema että tapa päästä lopputulemaan on optimoitu.

Teknologia on suunniteltu sisäisille tai ulkoisille kehittäjille (konsulteille) käytettäväksi asiakasyrityksessä tai -yksikössä. Teknologia tarjoaa myös merkittävän lisän konsultoivalle myynnille ja järjestelmäsuunnittelulle (esim. ERP), koska teknologian avulla voidaan ymmärtää paremmin (asiakkaan) prosesseja ja tarpeita sekä osoittaa eri ratkaisujen vaikutus asiakkaan prosessien suorituskykyyn ja kassavirtaan. Teknologiaa voidaan soveltaa prosessiin kuin prosessiin niin teollisuus- kuin palvelusektorissakin.

Ohjelmisto ja sen taustalla oleva menetelmä kerää dataa, muokkaa datan tiedoksi (analyysi) ja jalostaa tiedosta tietämystä (synteesi). Standardoitu menetelmä tuottaa täysin räätälöidyn ratkaisu, joka on optimoitu keskeisten sidosryhmien suhteen. Pitkälle tuotteistettu teknologia varmistaa, että analyysi- ja synteesiosiossa tehdään oikeat asiat oikein.

Prosessianalyysi ja -synteesi tehdään nopeasti ja kustannustehokkaasti. Perinteisiin menetelmiin verrattuna kehittäminen tehostuu 70-90 %:ia, mikäli mittarina on ajankäyttö. Kokonaiskustannukset ovat arvioiden 50-80 %:ia pienemmät laadun pysyessä erittäin korkeana.

Konsepti ja siihen liittyvä liiketoiminamalli ovat luonteeltaan salaisia. Lisätietoja annnetaan Vistalize Oy:n toimitusjohtajan Markus Pastisen harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.

Valtuutetut konsultit ovat läpikäyneet seuraavat vaiheet:

Koulutus (min. 2 päivää)
Perehdyttäminen (min. 16 päivää)
Palaute (1/2 päivää)

Ohjelmiston järjestelmävaatimukset:

  • MS-Windows (Windows 32-bit; Windows 64-bit-ympäristössä virtualisoitava (esim. Hyper-V)
  • Office-ohjelmisto (vähintään taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmisto)