fi en se
Vistalize

VISTALIZER® for Consultants 2.0

Producera skräddarsydda processförbättringssplaner på ett standardiserat sätt - snabbt och kostandseffektivt!

VISTALIZER® for Consultants 2.0 -helheten är riktat till professionella konsulter som arbetar med att förbättra processernas prestationsförmåga i organisationer. Konceptet med tillhörande mjukvara gör det möjligt att leverera högklassiga och 100% skräddarsydda strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Slutresultatet som VISTALIZER® for Consultants -konceptet producerar är VISTALIZER® Report, som även är en självständig produkt. Den erbjuder organisationer en högklassig analys och syntes av den valda processen visavi tid, kvalitet och kostnader.

VISTALIZER® for Consultants 2.0 -konceptet och den underliggande affärsmodellen är till sin natur konfidentiell. Mera information ges på basen av prövning av Vistalize Oy:s verkställande direktör Markus Pastinen.

Auktoriserade konsulter har genomgått följande faser:

Utbildning (min. 2 dagar)
Träning (min. 16 dagar)
Feedback (min. 1/2 dag)

PROGRAMMETS MINIMUMKRAV

  • MS-Windows (32-bit); Windows (64-bit) måste köras i virtuellt läge (t.ex. med hjälp av Hyper-V)
  • Office-program (minst tabellräknings- och textbehandlingsprogram)