Clicky

fi en se
Vistalize

VISTALIZER® for Networks

Määrittelee kehittämissaannon ja kilpailukykytason sekä luo synteesin miten kehittää niitä

Lisätietoja tästä ratkaisusta

VISTALIZER® for Networks -teknologia on strateginen työkalu ylimmälle johdolle sekä tuotannosta, T&K:stä tai ostoista vastaavalle henkilölle keskisuuressa tai suuressa organisaatiossa. Teknologiaa voidaan soveltaa myös yksittäisiin organisaatioihin (yksiköihin) sekä klustereihin. Teknologiaa on sovellettu n. 10 maassa kattaen yli viisikymmentä organisaatiota.

VISTALIZER® for Networks -teknologia pitää sisällään tarvittavat kokonaisuudet (konsultointi, tietotekninen tuki, tietokannat) vaativan analyysin, synteesin ja jalkatuksen tekemiseksi keskeisessä osassa (globaalia) arvonjalostusketjua:

Alihankkijaverkosto <-> Omat yksiköt <-> Logistiikkayritykset

Verkostoanalyysi perustuu oman organisaation visioon ja strategioihin sekä huipputason tietämykseen nykyaikaisen johtamisen teorioista ja käytännöistä.

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen verkostoanalyysi kattaa seuraavat osa-alueet:

  1. Suunnitelmallisuus ja tuloshakuisuus (prosessinkehittämissaanto, johtamis- ja kehittämisjärjestelmän laatu sekä yhteistyön taso).
  2. Tuloksellisuus (aika, laatu, kustannukset).
  3. Tuki (tuote- ja tuotantoteknologia, osaaminen, innovatiivisuus).

Verkostoanalyysin perusteella tuotetaan kvalitatiivinen (laadullinen) ja kvanitatiivinen (numeerinen) synteesi, joka kertoo verkoston suorituskyvyn tason. Synteesi tuottaa myös 6-18 kuukauden ajanjaksolle realistisen ennusteen verkostoyritysten tai -yksikköjen todellisesta kehityspotentiaalista. Lisäksi ennuste pitää sisällään analysoidun yrityksen tai yksikön ylimmälle johdolle laaditun yleisen kehittämisehdotuksen.

Muut VISTALIZER® -ratkaisut tukevat täysin VISTALIZER® for Networks -teknologiaa, jolloin tehokas ja aikaansaava jalkautus voidaan kytkeä aina team- tai henkilötasolle saakka.