fi en se
Vistalize

VISTALIZER® for Networks

Definierar förbättringsutfallet och konkurrenskraften samt erbjuder en konkret syntes för att höja dessa

Mera information om denna lösning

VISTALIZER® for Networks -teknologin är ett strategiskt verktyg för högsta ledningen samt för personer ansvariga för produktionen, F&U eller inköp i stora eller mellanstora organisationer.

Teknologin innehåller de komponenter som behövs för att göra en avancerad analys och syntes och sprida visioner och strategier i värdekedjan:

Underleverantörsnätverket <-> egna affärsenheter <-> logistiknätverket

Referansramen för nätverksanalysen utgör ifrån det egna företagets vision och startegi samt den bästa kunskapen inom processfbättring. Den kvalitativa och kvantitativa analysen omfattar följande områden:

  1. Planmässighet och resultatinriktning (processförbättringsutfallet, kvaliteten på styr- och kvalitetsystem, nivån på förmågan till samarbete).
  2. Resultat (tid, kvalitet och kostander).
  3. Stödjande aspekter (produkt- och produktionsteknologi, organisationens kunnande och innovationsförmåga).

På basen av analysen uppgörs en syntes med viktig information om nätverkets prestationsförmåga. Dessutom uppgörs en realistisk prognos beträffande utvecklingspotentialen för enskilda företag eller affärsenheter (följande 6-18 månader). Prognosen innehåller också ett förbättringsförslag (allmän "vägkarta") för högsta ledningen i det analyserade företaget (affärsenheten).

Teknologin kan integreras fullständigt till övriga VISTALIZER® -lösningar för processförbättring.