Clicky

fi en se
Vistalize

VISTALIZER® Report

Säkerställer effektiviteten på förbättringsarbetet (processnivå)

Mera information om denna lösning

Förbättringseffektivitet betyder att man förbättrar de rätta sakerna. Detta kan säkerställas med en högklassig processfärbättringsplan. Förbättringsproduktivitet betyder å sin sida att man förbättrar sakerna rätt. Detta säkerställs med hjälp av högklassiga implementeringslösningar.

VISTALIZER® Report erbjuder en organisation en omfattande analys och syntes av dess kärn- eller stödprocesser visavi tid, kostnader och kvalitet. Den sammanslår kundernas, de anställdas och ägarnas behov och krav till en kompakt helhet för att komma fram till den optimala processförbättringssplanen. Förutom organisationsplanering kan lösningen tillämpas i internrevision och -kontroll (internal audit/control), due diligence-uppdrag (due diligence t.ex. på order-leverans-processen) och då man definierar kvaliteten på projektportföljen.

Rapporten är färdig i allmänhet på 14 dagar och den kräver 5-7 h av nyckelpersonernas tid. De behövliga arbetsfaserna som ofattar personalen kan göras med hjälp av allmänna videokonferenslösningar som t.ex. Microsoft Teams.

VISTALIZER® Report har verifierats vetenskapligt i en doktorsavhandling (publ. 1998).

Stöd för implementeringen: appen VISTALIZER for Enterprises och VISTALIZER.com. Dessa lösningar säkerställer en tillräckligt hög färbättringsproduktivitet, vilket betyder att de praktiska ätgärderna för att förverkliga processförbättringsplanen löper smidigt och kostnadseffektivt.